Privacybeleid

/ Privacybeleid

Privacyverklaring

Stichting Huttenbouw Leens verwerkt persoonsgegevens. Door de aard van onze activiteiten beschikken wij over bepaalde gegevens van je. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, wanneer en waarom we dit doen.

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en gaan hier erg zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens die wij doen, voldoen aan de huidige wet en regelgeving op het gebied van privacy (AVG).

 

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van Stichting Huttenbouw Leens.

 

Verwerking

Stichting Huttenbouw Leens verwerkt gegevens die verstrekt zijn door de mensen die deelnemen aan de huttenbouw in de breedste zin van het woord. Daarnaast verwerkt Stichting Huttenbouw Leens gegevens die verstrekt zijn door de mensen die diensten aan ons leveren.

 

Wanneer verzamelen we jouw gegevens?

Stichting Huttenbouw Leens verzamelt gegevens in de volgende situaties:

• Opgaves en betalingen van kinderen om deel te nemen aan de huttenbouwweek
• Opgaves van ouders om mee te helpen bij activiteiten van de huttenbouwweek
• Gegevens van de bedrijven die ons doormiddel van een (financiële) bijdrage sponsoren

 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

In het algemeen verzamelen wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn om onze activiteiten te doen.

Opgaves en betalingen deelname geld

Wanneer je je opgeeft voor de huttenbouwweek verzamelen we een aantal gegevens van je namelijk:

• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Leeftijd/ geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Contactgegevens van je ouders/ vertegenwoordigers
• Medicatiegebruik of allergieën

Wij verzamelen deze gegevens zodat we weten welke kinderen er deelnemen aan de huttenbouw. We willen ook graag weten waar je woont en hoe we je, of je ouders, kunnen bereiken. Dit willen we zodat we, mocht dit nodig zijn, contact met je op kunnen nemen tijdens de huttenbouwweek. Daarnaast willen we graag weten of je medicijnen gebruikt of ergens allergisch voor bent, zodat we je, wanneer dit nodig is, kunnen helpen hierom te denken.

Opgaves ouders bij hulp activiteiten

Als je ouders zich opgeven om ons te helpen, hebben we een aantal gegevens nodig:

• Naam
• Telefoonnummer
• Emailadres

Deze gegevens hebben we nodig zodat we in contact kunnen komen met je ouders, mocht dit nodig zijn.

Gegevens bedrijven

De huttenbouw bestaat voor een groot deel uit de bijdrage van sponsors van de lokale ondernemers.
Als deze bedrijven ons sponsoren verwerken wij de volgende gegevens.

• Naam bedrijf
• Adres, postcode en plaats
• KVK
• IBAN

Wij moeten een administratie bijhouden, hierin zijn deze gegevens noodzakelijk.

Foto’s en video’s

Stichting Huttenbouw Leens maakt foto’s en video’s tijdens de huttenbouw week. Deze plaatsen we op onze website en op facebook. Dit doen we voor ons archief en daarnaast laten we daarmee zien aan de ouders/vertegenwoordigers wat hun kinderen doen. Voor het maken van foto’s en video’s vragen we toestemming.

 

Jouw rechten

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van je hebben. Ook kun je je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen. Let op! Soms kunnen wij geen gegevens verwijderen terwijl je dit wel graag zou willen. Dit komt dan omdat wij deze gegevens van de wet moeten bewaren voor een aantal jaar. Als dit gebeurt, zullen we je natuurlijk uitleggen waarom wij jouw gegevens op dat moment niet kunnen of mogen verwijderen.
Let wel, wij kunnen niet altijd gehoor geven aan jouw vraag om gegevens te verwijderen. Wij moeten bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst bepaalde stukken zeven jaar bewaren. Als wij geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek dan zullen we dit aan je uitleggen. Wanneer je inzicht wil in jouw gegevens of iets wil wijzigen of verwijderen dan kun je contact op nemen met ons via mail@huttenbouwleens.nl

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Beveiliging

Stichting Huttenbouw Leens neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging (al dan niet opzettelijk), verspreiding of een andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens. Jouw gegevens zijn alleen inzichtelijk en toegankelijk voor de vrijwilligers van Stichting Huttenbouw Leens die deze nodig hebben voor het uitvoeren van de activiteit.

Bewaren

Wij bewaren jouw gegevens voor de doeleinden zoals eerder in dit document geschreven. Dit doen wij niet langer dan nodig is.
Derden of verwerkers
Het kan zijn dat we jouw gegevens moeten delen met een ander bedrijf. Bijvoorbeeld voor het doen van aangifte bij de belasting. Dit zijn verwerkers. Wij geven aan de verwerker alleen de noodzakelijke gegevens en deze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij sluiten met alle verwerkers een overeenkomst waarin bovenstaande zaken zijn opgenomen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie die op onze website staat (Teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming opgenomen. Het is niet toegestaan om, zonder onze toestemming, deze informatie te kopiëren, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen.

 

Meldplicht datalekken

Wanneer wij een datalek hebben zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Heb jij nu een mogelijk datalek bij ons ontdekt? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij mail@huttenbouwleens.nl vermeldt in je mail de gegevens waarmee wij met jouw in contact kunnen komen en beschrijf kort het (mogelijke) datalek.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring dan horen wij dit graag. Je mag dan een mail sturen naar mail@huttenbouwleens.nl

 

Wijziging van de privacyverklaring

Stichting Huttenbouw Leens houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring.