Huisregels

/ Huisregels

Regels en afspraken zijn nodig om de week tot een groot succes te maken. Hier volgen de regels en afspraken die tijdens de huttenbouwweek gelden.

 

Opgeven

• Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool kunnen zich opgeven voor de huttenbouwweek. Hieronder vallen ook de kinderen die na de vakantie naar groep 3 gaan en de kinderen die na de vakantie naar klas 1 van de middelbare school gaan.
• Opgeven kan bij bakkerij Peters in Leens (Valge 18) of op het huttenbouwveld. Van te voren opgeven bij de bakker kost € 8,50 per kind. Opgeven op het huttenbouwveld kost € 10,00 per kind.
• De kosten voor opgave blijven hetzelfde ook al doe je niet de hele week mee.

 

Activiteiten

• De indelingen van de groepen en de begeleiders van de groepen wordt bepaald door de leiding.
• De spokentocht is voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. Voor de kinderen tot acht jaar is er een lichtjestocht. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
• Tijdens de jaarlijkse markt mogen de kinderen spullen van thuis verkopen.
• Tijdens de huttenbouwweek zijn er knutselactiviteiten. Dit krijgen de kinderen aan het eind van de week mee naar huis.

 

Openingstijden

• Het huttenbouwveld is open van 09:00 tot 12:00 en 13:00 tot 16:30 (tenzij anders aangegeven in het programma).
• Tussen 12:00 en 13:00 mogen de kinderen op het veld blijven. Dit is op eigen risico.
• Om 16:00 worden de spijkerkisten compleet (inclusief twee hamers) ingeleverd bij de leiding.
• Vanaf vier uur wordt het in en om de hut netjes gemaakt, niet gebruikt hout gaat terug op de houtbult.
• Om 16:30 verlaat iedereen het veld en is het niet meer toegestaan het veld te betreden. Tenzij er activiteiten zijn.
• Van donderdag op vrijdag mogen de kinderen in hun eigen hut overnachten. Dit mag alleen met een volledig ingevulde en ingeleverde slaapvergunning. Deze is te verkrijgen bij de leiding.
• Overnachten op het huttenbouwveld is alleen toegestaan voor deelnemers van de huttenbouw. Als u als ouder bij uw kind wilt slapen kan dit. Geef dit wel even door aan de leiding.

 

Organisatie

• De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing/ beschadiging van spullen die van huis zijn meegenomen.
• Klachten/ opmerkingen/ verbeterpunten kunnen worden ingediend bij Karel Kosmeier.
• Op het huttenbouwveld is een winkeltje waar kinderen en volwassenen voor een kleine prijs terecht kunnen voor koffie, thee, snoep, drinken, chips, etc.
• Het wordt enorm op prijs gesteld dat iedereen die kan en wil vrijdagmiddag komt meehelpen met het opruimen van het veld. Alle hulp is welkom!
• Sponsoring, in welke vorm dan ook, is van harte welkom.

 

Dekzeilen

Omdat er elk jaar dekzeilen blijven liggen, en de huttenbouwcommissie die dan moet afvoeren, hebben we het volgende bedacht. Als je een dekzeil meeneemt van huis, is het de bedoeling dat je je eerst meldt bij iemand van de huttenbouwcommissie. Je naam wordt dan opgeschreven en je dekzeil krijgt een nummer.
Zo kunnen wij als er een dekzeil op het veld blijft liggen kijken van wie die is.

 

Groepen

De groepen voor de verschillende activiteiten worden ingedeeld door het huttenbouwteam. Wij proberen zoveel mogelijk de hutten samen te houden en rekening te houden met vriendjes en vriendinnetjes. Ook proberen we de begeleiders zoveel mogelijk bij hun eigen kinderen in te delen. Wanneer wij groepen hebben gemaakt, is het niet de bedoeling dat deze nog worden gewijzigd.

Helaas hebben we ook dit jaar te maken met regelgeving met betrekking tot het coronavirus. De onderstaande maatregelen gelden op het huttenbouwveld.

Kinderen:

 Als je ziek of verkouden bent blijf je thuis.

Volwassenen:

 Desinfecteer bij aankomst uw handen bij de receptie.
 Houd u aan de aangegeven looprichting, welke zijn aangegeven met lint/kalkbelijning.
 Houd 1,5 meter afstand van alle volwassenen op het veld, ook de van de organisatie.
 Blijf bij activiteiten achter de omheining en houd dan ook 1,5 meter afstand van elkaar.
 Onze campingwinkel bezoeken? Blijf in de aangegeven vakken.
 U kunt uw gekochte consumptie op de zitplaatsen nuttigen, houd altijd de 1,5 meter in acht. Volg de aanwijzingen van het huttenbouwteam te allen tijde op.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij het huttenbouwteam en/of raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus