08:00 Ontbijten

09:00 Afbreken en opruimen

13:00 Einde huttenbouw