Het huttenbouw team van dit jaar bestaat uit:

 • Karel Kosmeier 
 • Ellis Kosmeier
 • Nienke Klunder
 • Paula Batema
 • Riëtte van Straten
 • Ietse Veenwijk
 • Saskia Voogd
 • Coen Smit
 • Bianca Voogd
 • Sil van der Made
 • Gerjanne Dijkstra
 • Johan Hofman
 • Jorne Veldman
 • Roy Veldman
 • Karsten Voogd
 • Merian Knol
 • Kor Kloosterman
 • Karlijn Buist
 • Harm Hofman

 

Het bestuur van Stichting Huttenbouw Leens bestaat uit:

 • Nienke Klunder (voorzitter)
 • Riëtte van Straten (secretaris)
 • Ellis Kosmeier (penningmeester)
 • Coen Smit (vicevoorzitter)
 • Sil van der Made (algemeen bestuurslid)
 • Karel Kosmeier (algemeen bestuurslid)
 • Paula Batema (algemeen bestuurslid)